Karise Ungdomshus

SERVICEDEKLARATION FOR KARISE UNGDOMSHUS

Sidste opdatering: 01.02.2016.

Adr.:          Junker Stranges Alle 1, 4653 Karise.

Leder:       Arne Rasmussen.

Bestyrelsesformand: Advokat Hans Elverdam.

Tlf.:          56788889.

Mail:         [email protected]

Fax:          56787890.

Hjemmeside: www.kariseungdomshus.dk

Beliggenhedskommune/ evt. tlf.:  Faxe Kommune tlf. 56203000.

Samarbejdsaftaler:   Ingen bindinger. Vi samarbejder med alle.

Godkendt efter Servicelovens § 49.

Godkendelse årstal:                       1993.

Tilsyn opholdssted:                        Socialtilsyn Øst

Tilsyn skole:                                   Faxe Kommune

Pris: 2017: Opholdssted kr. 50.980,- til kr. 79.950,- Skole kr. 31.935,- (evt. opdelt i socialdel  og undervisningsdel)

  Fællestrækket ved vores elever er, at de har behov for placering i en struktureret, forudsigelig døgnforanstaltning, med en varm og respektfuld omgangstone, der indeholder både beskæftigelse, fritidstilbud og skoletilbud, tilrettelagt individuelt i forhold til den enkeltes behov. De individuelle tiltag kan indeholde kortvarige specialforløb for den enkelte elev.

Alle unge indvisiteres nøje i forhold til de aktuelt indskrevne elever.

Opholdsstedet modtager kun unge, der selv ønsker indskrivning.

Opholdsstedet ved Karise Ungdomshus modtager ikke stofmisbrugere eller unge med alvorlige psykiatriske lidelser, der medfører uforudsigelige voldelige reaktionsmønstre.

Indslusningsforløbet kan bl.a. indeholde en introtur, der normalt går til institutionens hus i Småland. Introturen tilrettelægges individuelt for den enkelte elev.

Den målgruppe Karise Ungdomshus henvender sig til, har ofte en lang og ikke særlig positiv institutions- karriere bag sig. Derfor tilbyder vi vores elever ” tryghed i placeringen ”. Det vil sige, at vi har meget stor tålmodighed med den enkelte elev og smider ikke eleven ud, hvis han/hun kommer til at kvaje sig. Vi tager situationen roligt og hjælper i stedet eleven med at få ” ryddet op ”efter fejltrinnet. Vores strategi er at prøve igen og igen, lige så længe det er nødvendigt. Vi arbejder meget bevidst med at skabe og vedligeholde et trygt, varmt og udviklende miljø i bogruppen.

Karise Ungdomshus er et alternativ til de traditionelle døgninstitutionstilbud. Vi har valgt en behandlingsform, hvor vi prioriterer et tæt samvær med den enkelte unge således, at den enkelte medarbejder er meget fleksibel i forhold til arbejdstider, tidsforbrug m.v.

Den enkelte unge får ved indflytningen tilknyttet en primær kontaktperson, der er ansvarlig for at samle trådene og hjælpe den unge med, at følge den individuelle udviklingsplan der er lagt med baggrund i den handleplan, der udarbejdes i samarbejde med anbringende myndighed.

Uddybning af ovenstående eller eventuelle spørgsmål kontakt:  [email protected] eller:

Forstander Arne Rasmussen 4076 4202. Socialfaglig koordinator Jan Malling 21181725. Afd. leder Søren Eriksen 4074 4888. Afd. leder skolen Britt Bläske Vestergaard 3014 2090. Soc.rådgiver Helene Rungvad 2520 9704

Aldersgrupper

6-12 år 13-17 år 18-23 år

Tilbud

50.980

Anmeld stedet nu

For at foretage en anmeldelse skal du verificere dig først.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Vil du i kontakt med krisecentret?

Junker Stranges Alle 1
Karise 4653 DK
Get directions

Er dette dit opholdssted?Verificér opholdsstedet

Sørg for at al information er opdateret.