Huset.PS

Fysiske rammer: Et hus med plads til to unge. Der er eget værelse, fælles entre, køkken, spisestue, stue og bad. Der er til huset egen terrasse og lille have. Vi bor i periferien af Odense C. Vi ligger tæt på gode grønne områder og Odense skaterbane. Odense å løber lige forbi os. Der er 1,5 km til gågaderne. Busser til alt kører 30 m fra os og cyklerne bruges også en del.

Værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Vi er tydelige og troværdige i alt, hvad vi gør. Vi er en tryg rollemodel de kan stole på, læne sig op af og spejle sig i. Vi tror på, at den menneskelige udvikling foregår i samspil og i relationer til andre mennesker. Vi har fokus på de læringsprocesser og det samspil, der er tæt forbundet med livets gøremål, fordi dagligliv, samvær og oplevelser rummer livskvalitet og udviklingsmuligheder. Vi arbejder med helheden omkring den enkelte, at verden hænger sammen hele vejen rundt, gør det nemmere og mere overskueligt for den unge, at navigere og udvikle sig. Vi arbejder terapeutisk og taler meget med de unge. Deres udvikling til mennesker, med selvværd og tro på sig selv kommer igennem selvindsigt og accept og forståelse af sig selv og det, de indeholder.

Metode: Det er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte unges situation. Vores erfaringer viser, at tillid og nærvær i en meget personlig relation giver resultater med en gruppe af unge, for hvem andre døgntilbud har vist sig ikke at give det ønskede udbytte. Tilbudet er et holistisk funderet tilbud. Derfor er det også i vores regi en stor fordel, at de bor i eget hus, men meget tæt på os samtidig, og at støtte, krav og regler modsat institutionsformen er mere individuelle og fleksible. Vores pædagogiske filosofi er, at vi er der, når den unge har brug for det og er motiveret. Den unge støttes selvfølgelig i denne proces, der ikke kun opstår via rammerne, men også via terapeutiske samtaler og reflekterende rum. Vi inddrager forældrene i det omfang det er muligt, og tilbyder familiebehandling også.

Mål: Er at den unge bor i egen bolig. At de har en hverdag med et indhold og et netværk omkring sig. At den unge har fået et godt værdisæt at bygge videre på, fået opbygget et selvværd og en tro på sig selv, der gør at de kan indgå og fastholde relationer til andre mennesker.

Målgruppe: Unge fra 15-18 år ved indskrivning og op til 23 år. Unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og eller indlæringsmæssige problemer og tilknytnings og kontaktforstyrrelser. Tilbudet er målrettet mod unge, der ikke længere kan, eller vil være i det døgntilbud, de er eller har været i. De har et ønske om at klare sig selv, de er trætte af regler og pædagoger. Men de har stadigvæk brug for behandling og megen voksenstøtte. De skal i gang med, eller færdiggøre skole, uddannelse eller arbejdspraktik. Det er typisk unge med et svagt netværk omkring sig. Unge, der stadigvæk har brug for stabile voksne omkring sig, og som har brug for støtte til at opbygge deres indre kerne af værdier, håb og ønsker i forhold til livet. De unge har typisk også behov for støtte og hjælp til at lære at forstå og forholde sig til den virkelighed, der kan være hård og smertefuld, men som er deres virkelighed.

Samarbejdsrelationer: Vi samarbejder med alle der er i berøring med den unge. Derudover samarbejder vi med sagsbehandler om handleplaner med mål og delmål. Vi laver en statusrapport hver 6 måned, med efterfølgende statusmøde.

Aldersgrupper

13-17 år 18-23 år

Tilbud

32.208

Anmeld stedet nu

For at foretage en anmeldelse skal du verificere dig først.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Vil du i kontakt med krisecentret?

Palnatokesvej 11
Odense 5000 DK
Get directions

Er dette dit opholdssted?Verificér opholdsstedet

Sørg for at al information er opdateret.