Clemens Gaarden

·​Normalt begavede børn/unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger.

·​Børn/unge med tilknytnings -og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder, generel mistillid til voksne.

·​Vore indskrevne børn/unge kan komme fra hjem med misbrug, psykisk syge forældre, forældre med ringe eller helt uden forældreevne eller fra hjem med uhensigtsmæssige familiemønstre.

·​Der kan være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb, omsorgssvigt af fysisk eller mental karakter

·​ Udtalt manglende forståelse i familien for, hvad barnet/den unge skal rustes til i det moderne samfund for at have mulighed for selv eller sammen med andre at skabe en selvstændig tilværelse.

Aldersgrupper

0-5 år 6-12 år 13-17 år 18-23 år

Tilbud

74987

Anmeld stedet nu

For at foretage en anmeldelse skal du verificere dig først.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Vil du i kontakt med krisecentret?

Kostræde Byvej 1
Lundby 4750 DK
Get directions

Er dette dit opholdssted?Verificér opholdsstedet

Sørg for at al information er opdateret.