Botilbudet Norden

Nyt koncept: Fokus på hurtig udslusning til egen bolig

Konceptet er bygget op omkring en 3TRINs raket, der skal sikre, at den unge holdes i målrettet udvikling, hvor målet er udslusning til egen bolig.

Trin 1:  Botilbud

Den unge flytter ind på botilbudet, hvor den unges hovedproblematikker afklares og den unge motiveres og guides i et udviklingsfremmende miljø, for at opøve egne evner i forhold til at fungere bedst muligt.

Trin 2: Intensiv botræning

Den unge flytter ind i botilbudets interne botræningslejlighed, hvor systematisk og målrettet botræning finder sted. Den unge gør sig klar til – og forbereder sig på udflytning til egen bolig.

Trin 3: Pædagogisk støtte i egen bolig

Den unge flytter ud i egen bolig og modtager støtte og vejledning i nødvendigt omfang. Den pædagogiske støtte nedreguleres gradvist i forhold til den unges konkrete behov for støtte.

Økonomi:

Vore priser er afpasset omfanget af den unges behov for støtte, hvorfor prisen falder i takt med den unges udvikling.

Download standardbeskrivelse: Klik her.

Ledige pladser

3

Aldersgrupper

13-17 år 18-23 år 24 år -

Tilbud

62.876

Anmeld stedet nu

For at foretage en anmeldelse skal du verificere dig først.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Vil du i kontakt med krisecentret?

Knivholtvej 36
Frederikshavn 9900 DK
Get directions

Er dette dit opholdssted?Verificér opholdsstedet

Sørg for at al information er opdateret.