Åstedet på Fyn

Metode :

Den pædagogiske metode tager afsæt i relationsarbejdet med de unge. Gennem relationen søger vi at afdække de udfordringer og vanskeligheder som de unge har behov for støtte til at forandre. Vi arbejder ud fra en ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik og har dermed fokus på de potentialer og iboende ressourcer som den enkelte unge rummer. Åstedet bruger i vid udstrækning den motiverende samtale med afsæt i begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed som et redskab til udvikling og forandring.

Nærvær, tilgængelighed og autenticitet er vigtige elementer i dagligdagen på Åstedet – for derigennem at fremstå som en troværdig rollemodel.

Resultatdokumentation :

På Åstedet gør vi brug af et Udviklingsskema, som dokumenterer effekt og resultat af det pædagogiske arbejde. Udviklingskemaet tager udgangspunkt i kommunens handleplan, den pædagogiske handleplan samt den unges egne opstillede mål, som skaleres fra 1-5.

Hvert halve år udarbejdes der en udviklingsbeskrivelse som danner grundlag for statusmøde

Ledige pladser

1

Aldersgrupper

13-17 år 18-23 år 24 år -

Tilbud

79.600,00

Anmeld stedet nu

For at foretage en anmeldelse skal du verificere dig først.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Vil du i kontakt med krisecentret?

Erholmvej 4
Aarup 5560 DK
Get directions

Er dette dit opholdssted?Verificér opholdsstedet

Sørg for at al information er opdateret.