I denne kategori finder du krisecenter for mænd. Mænd kan også blive udsat for fysisk og psykisk vold, mænd kan derfor også komme på krisecenter, da de også har behov for hjælp. Et krisecenter for mænd, hjælper typisk med råd og vejledning, eller et midlertidigt sted at bo. Krisecenter for mænd, er ofte kaldt et mandecenter. Hjælpen på mandecentrene kan variere, og være alt fra juridisk bistand, psykologhjælp, til midlertidig bolig.