I denne kategori finder du krisecenter for kvinder. Et krisecenter for kvinder, modtager kvinder der har været udsat for vold, af fysisk, psykisk, materiel, økonomisk og seksuel karakter, eller kvinder der har krise i familie relationer og samlivsforhold. Kvinderne har typisk behov for psykologhjælp, terapi, eller krisehjælp. Et krisecenter skal sikre en stabil og tryg tilværelse for kvinden. På krisecenteret vil kvinden blive tilbudt psykologhjælp. Mange af kvinderne der ankommer på krisecentrene, er på flugt, derfor har de fleste krisecentre døgnmodtagelse. På et kvindekrisecenter, vil du kunne få beskyttelse og sikkerhed, krisehjælp og rådgivning, rådgivning til opstart af et nyt liv, tilbud om psykologhjælp og terapi. På denne side finder du krisecentre, der modtager kvinder.