I denne kategori, finder du krisecenter for børn. Alle børn har ret til en tryg opvækst, desværre oplever nogle børn, psykisk eller fysisk vold eller trusler om vold i hjemmet. Ofte kommer børn på krisecenter, sammen med den ene forældre. Når børn bliver udsat for vold, kan det give varige traumer, langt ind i deres voksenliv. På denne side kan du se hvilke krisecentre, der modtager børn.